Museum of Underwater Archaeology

Utanför kusten vid Bodrum i sydvästra Turkiet, har sjötrafiken varit intensiv i flera tusen år. På havsbotten invid staden ligger ett stort antal sjunkna skepp – från antiken fram till våra dagar. Under forntiden och antiken låg också ett stort antal städer och mindre bosättningar i området omkring Bodrum. På grund av jordbävningar och den generella landhöjningen har många antika lämningar fallit ner i havet av naturliga orsaker.

År 1962 beslutade den turkiska regeringen att bygga ett museum för undervattensarkeologi i Bodrum. Det beslutades att museet skulle inhysas i slottet i Bodrum. Slottet byggdes av riddarna av Malteserorden under 1400-talet som en fästning och högkvarter. För den som besöker Bodrum med sikte på museet kan man säga att man får två sevärdheter i en – slottet är mycket välbevarat och väl värt en rundtur.

Under 1960-talet utfördes ett stort antal utgrävningar för att att fylla museet med intressanta kulturhistoriska föremål. Totalt består samlingarna i museet av fynd från nio skepp. Det äldsta skeppet förliste någon gång under 1600-talet f.Kr. De nyaste fynden kommer från ett skepp som förliste under 1600-talet. Det pågår ständigt nya utgrävningar under vattenytan, vilket gör att museet hela tiden fylls på med nya skatter från havet.

Ett av de mest intressanta fartygen som utforskats är skeppsvraket Kas-Uluburun, ett fartyg som förliste någon gång under 1400-talet f.Kr. Här fann arkeologerna mycket rika skatter, bland annat tio ton cypriotiska koppartackor, ett ton tenntackor, verktyg, keramik, smycken, och ett stort antal egyptiska sigill.

Ett mycket påkostat museum med otroliga skatter

Museum of Underwater Archaeology innehåller rika samlingar av amfora (krus och kärl), keramik, glas- och järnföremål, mynt samt verktyg och smycken av brons. Man är fri att utforska skatterna i vilken ordning man vill.

Museet har ett antal olika avdelningar. Det gamla kapellet på slottsområdet hyser en avdelning med forntida och antika urnor, vaser och krus. Här hittar man amfora som använts som bland annat gravurnor och förvaringskrus för oljor och livsmedel. I kapellet återfinner man även en större samling lämningar från bronsåldern. Det är här man hittar museets äldsta föremål. Vissa föremål nästan 5 000 år gamla.

De hus på slottsområdet som kallas de italienska tornhusen innehåller en stor samling av smycken och mynt från många olika tidsåldrar. När man beskådar de antika föremålen i samlingen är det lätt att överväldigas. Skönheten i föremålen gör att man lätt drömmer sig tillbaka till svunna tider.

Vill man uppleva botanisk skönhet ska man spendera en stund i den trädgård som ligger inne i slottet. Här finns en mycket rik flora och fauna. Det sägs att nästan alla träd, buskar och växter som växer omkring Medelhavet finns representerade i trädgården.

Den samling som brukar tilldra sig störst intresse från de besökare som är verkliga historiekännare är samlingen av glasföremål. Här finns föremål av glas som dateras till mellan 1500-talet och 1100-talet f.Kr. En stor del av samlingen kommer från ett skeppsvrak som grävdes ut i Marmaris-Serçe hamn 1977.

Besöksadress

Bodrum slott ligger på halvön mellan Salmakis-bukten och Kumbahçe-bukten, mitt i staden Bodrum, mellan hamnen och den stora badstranden. Oavsett var man än befinner sig i staden är det enkelt att ta sig till slottet till fots.

Mer information om Museet på deras hemsida.

Uppdateringar

Turkiet - Sveriges semestermål året runt